Trang chủ » Câu chuyện của gia sư tiếng anh

Đừng bao giờ nói dối

16/07/2018

Chúng ta không nên nói dối dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. NEVER TELL A LIE On his deathbed, a father advised his son to always speak truth. The son promised that he would never tell a lie. One day, while going to the city through a forest,...